Milivoje Radović

Zajedno sa grupom studenata, krajem 2008. godine, pokrenuta je inicijativa o osnivanju SD Ekomen, u nadi i želji da afirmišemo sport kao sastavni dio akademske priče Ekonomskog fakulteta. Od tada do danas nizala su se takmičenja, osvojene medalje, izgubljena i dobijena finala i polufinala, dolazili su mlađi, odlazili stariji, a Ekomen je postojao i opravdavao svoju misiju. Sve ove godine jedni su se takmičili, drugi pomagali, treći su navijali, a o četvrtim ne bih. Danas poslije svih ovih godina osjećam se ponosnim i zadovoljnim što sam bar na neki način doprinio radu Ekomena i što sam dio ove najbolje sportske družine na univerzitetima Crne Gore.