Preko 5.000 studenata se aktiviralo i rekreiralo kroz aktivnosti Sportskog društva “Ekomen”, uz besplatno učešće (podrazumijevano za Ekomen).

Zahvaljujući Sportskom društvu “Ekomen” studenti Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta, profesori, saradnici i zaposleni bili su u prilici da svoje slobodno vrijeme obogate aktivnostima poput fudbala, košarke, odbojke, rukometa, stonog tenisa, tenisa, karatea, basketa, bilijara, kuglanja, pikada, mini golfa, slobodnog penjanja, paintballa, škole plesa, folklora, tanga, avanturističkog parka…

Takođe, organizovane su sportske tribine na Fakultetu kroz koje smo ugostili najuspješnije crnogorske sportiste, a više puta organizovano je i zajedničko druženje studenata uz praćenje nekog sportskog događaja.

Članovi Društva u kontinuitetu prolaze kroz veliki broj radionica, predavanja i obuka, koje u kombinaciji sa aktivnostima Društva članovima Ekomena obezbjeđuju širok repertoar praktičnih znanja i vještina, ali i jačanje radnih navika. Tako se članovi svakodnevno u praktičnom smislu upoznaju sa internom i eksternom komunikacijom, liderstvom, marketingom, konfliktnim situacijama, finansijama, dizajnom, elektronskim poslovanjem, pregovorima, javnim nastupom itd.

Tabelarni pregled svih Ekomen aktivnosti sportsko-rekreativnog tipa od osnivanja do danas možete pronaći OVDJE.