Inicijativa za osnivanje Sportsko-rekreativnog društva studenata ekonomije i menadžmenta „EKOMEN“ pokrenuta je kako od samih studenata, tako i od Uprave fakulteta, a sve sa ciljem bogaćenja vannastavnih – sportskih sadržaja na Fakultetu, ali i što kvalitetnijeg organizovanja sportskih ekipa koje čine studenti Fakulteta, a koje nastupaju u Univerzitetskoj ligi Crne Gore i na mnogim drugim takmičenjima.

Tokom 2008. godine, studenti Ivan Radević, Mašan Vujotić i Dražen Petrović u komunikaciji sa prof. dr Milivojem Radovićem krenuli su u realizaciju ideje osnivanja novog sportskog društva. Radević je bio član fudbalske ekipe Fakulteta, dok su Vujotić i Petrović bili članovi odbojkaške ekipe, sva trojica redovni studenti akademskih studija. Nezadovoljni radom postojećeg Sportskog društva koje je funkcionisalo na Fakultetu, krenulo se u osnivanje novog čija su dva temeljna stuba bila: prvo, dobri studenti – Društvo je okupilo studente koji se bave sportom, ali uz to paralelno uspijevaju da redovno ispunjavaju studijske obaveze, te u svakom smislu mogu poslužiti kao primjer kako treba studirati; drugo, besplatno učešće – učiniti da studenti Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta mogu besplatno učestvovati u svim aktivnostima novog sportskog društva.

Velika podrška dobijena je i od ostalih studenata, koji su sa trojicom navedenih pokretača inicijative osnivanja potpisali osnivački akt, a nije izostala ni podrška drugih profesora, najprije profesora Anđelka Lojpura, koji je izabaran za Predsjednika Skupštine Društva, kao i tadašnjeg Dekana, prof. dr Milorada Jovovića, te prof. dr Vesne Karadžić, kao člana Upravnog odbora.

osnivacka_skupstina

Osnivačka skupština održana je u decembru 2008. godine, na kojoj je usvojen Statut društva i formiran Upravni odbor.

Društvo je shodno izmjenama i dopunama Zakona o sportu izvršilo preregistraciju 2012. godine.

Članovi Upravnog odbora Društva su:

 1. Prof. dr Anđelko Lojpur
 2. Prof. dr Milivoje Radović
 3. Prof. dr Milan Lakićević
 4. Prof. dr Milorad Jovović
 5. Doc. dr Nikola Milović
 6. Mr Ivan Radević
 7. Mašan Vujotić
 8. Dražen Petrović
 9. Student povjerenik Ekonomskog fakulteta

Tokom prethodnih 8 godina, od osnivanja do danas, studenti koji su bili na rukovodećim funkcijama u Društvu su se u prosjeku zadržavali po 2 godine, kako slijedi:

 1. Ivan Radević, predsjednik
 2. Dražen Petrović, potpredsjednik
 3. Mašan Vujotić, izvršni direktor
 4. Dušan Božović, predsjednik
 5. Milica Kostić, potpredsjednik
 6. Željko Dašić, izvršni direktor
 7. Damjana Katnić, predsjednik
 8. Nikola Ivezić, potpredsjednik
 9. Petar Gošović, izvršni direktor
 10. Petar Raičevič, predsjednik
 11. Dušan Šćepanović, potpredsjednik
 12. Nikola Martinović, izvršni direktor

Predsjednik Upravnog odbora Društva je mr Ivan Radević.

Predsjednik Skupštine Društva je prof. dr Anđelko Lojpur.