Tri su osnovna cilja postavljena prilikom osnivanja Sportskog-društva Ekomen:

Prvo, obogatiti vannastavne sadržaje na Ekonomskom fakultetu, i pružiti studentima, profesorima, saradnicima i zaposlenima priliku da se kroz sport i rekreaciju druže, takmiče i zabave uz očuvanje sportske i pozitivne atmosfere na Fakultetu.

Rezultati:

 • Preko 100 različitih događaja na kojima su studenti i profesori imali priliku da besplatno uzmu učešće.
 • Više od 5.000 studenata koji su besplatno učestvovali u našim aktivnostima.
 • Više od 75% zaposlenih, profesora i saradnika je makar jednom uzelo učešće u nekoj Ekomen aktivnosti.
 • Bilans uspjeha koji Sportsko društvo Ekomen određuje kao najuspješniji studentski sportski kolektiv u Crnoj Gori.

Drugo, obezbijediti da “studentska organizacija”, kad se pomisli na Ekomen, znači kolegijalnost, usmjerenost na ljude, zdravu atmosferu i lijepo druženje, na znanje, timski duh, saradnju i odličnu organizaciju, stvaranje kontakata i dugoročnih prijateljstava, a ne na profit i komercijalizaciju aktivnosti.

Rezultati:

 • Sve aktivnosti Ekomena su od osnivanja do danas besplatne.
 • Ekomen je prepoznat kao najuspješnije i najbrojnije sportsko društvo na Univerzitetu Crne Gore.
 • 14 zlatnih medalja u kolektivnim i preko 40 medalja u individualnim sportovima na državnom i međunarodnom nivou.
 • Predstavnici biznis zajednice, ali i nacionalnih sportskih saveza sve više prepoznaju Ekomen kao partnera u različitim aktivnostima od obostranog interesa.
 • Veliko interesovanje za članstvo u Ekomenu od strane studenata.

Treće, okupiti u članstvo proaktivne studente koji u roku završavaju studije i koji širinom svojih interesovanja, uspjehom u nastavnom, ali i vannstavnom dijelu, mogu da budu pozitivan primjer ostalim kolegama.

Rezultati:

 • Preko 95% bivših članova Ekomena (nakon završetka studija) je zaposleno.
 • Preko 20 besplatnih realizovanih obuka za članove Ekomena iz sfere interne i eksterne komunikacije, dizajna, tehnologije, retorike, pisanja izvještaja itd.
 • Svaki član Ekomena koji je bio aktivan u Društvu više od godinu dana, zaposlio se nakon manje od tri mjeseca po završetku studija.

Umjesto zaključka, a na osnovu svega navedenog, nudimo poznatu latinsku izreku “Sapienti sat“.