Alumni klub Sportskog društva “Ekomen” čine bivši članovi Društva, čije je članstvo u Ekomenu trajalo najmanje 6 mjeseci.

Od 34 člana Alumni kluba, kako se može primijetiti u tabeli koja slijedi, 26 je zaposleno, 2 trenutno nije (od čega jedan bivši član je diplomirao prije par mjeseci), a 6 bivših članova su još uvijek studenti (dodiplomskih i postdiplomskih studija), te nijesu zaposleni.

93% bivših članova iz reda svršenih studenata je zaposleno.

Brojke, ali i konkretni podaci u tabeli koja slijedi govore dovoljno:

Red. br. Ime i prezime Kontakt mail Zaposlenje
1 Ivan Radević ivan@radevic.me Ekonomski fakultet Podgorica
2 Dražen Petrović drazzo@gmail.com Željeznička infrastruktura Crne Gore A.D. Podgorica
3 Mašan Vujotić masanvujotic@t-com.me “Duga Co” d.o.o.
4 Aleksandar Janković sasa_j88@yahoo.com Atlas Banka AD Podgorica
5 Marina Božović marinabozovic@ymail.com Societe Generale Montenegro AD Podgorica
6 Ana Ivanović asjaivanovic@outlook.de Master studije u Njemačkoj
7 Arton Đokaj artonigj@hotmail.com Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.
8 Selma Demirović selma987@t-com.me Ekonomski fakultet Podgorica
9 Dušan Božović dusan@ekomen.me China Road and Bridge Corporation d.o.o. – Dio Stranog Društva
10 Željko Dašić zeljko@ekomen.me Lovćen osiguranje
11 Mirza Krnić krnicmirza@gmail.com Crnogorska komercijalna banka
12 Željko Radević zeljkoradevic@yahoo.com Poreska uprava Crne Gore
13 Nataša Vlaović natasa88@t-com.me diplomirani ekonomista
14 Nataša Mirović natasa.lala1@gmail.com Express restoran „Voda u kršu”
15 Milica Kostić milicakostic.mail@gmail.com Crnogorski Telekom AD
16 Bojana Medojević bojana.osmajic@yahoo.com KIPS d.o.o.
17 Marko Tufegdžić marko@digitalizuj.me Studio Moderna Crna Gora
18 Zoran Čabarkapa zoki_cg@yahoo.com Teniski trener
19 Filip Đukić filip@ekomen.me student (nezaposlen)
20 Jovana Nedić jovana_nedic@yahoo.com Neregelia d.o.o.
21 Milica Kovačević milicakov89@gmail.com Hipotekarna banka
22 Nikola Ivezić nikola.ivezic@ekomen.me Domaća trgovina
23 Petar Gošović petar@ekomen.me Ledo d.o.o. Podgorica
24 Damjana Katnić damjana@ekomen.me Erste banka Crne Gore
25 Miljan Mijatović miljan.mijatovic1@gmail.com Societe Generale Montenegro
26 Natalija Mušura natalija.musura@gmail.com IDEA
27 Jelena Šćekić scekicjelena@hotmail.com Alchemy d.o.o., saradnica u Udruženju preduzetnica Crne Gore
28 Miloš Vraneš zos.vranes@hotmail.com Agencija Kouzon Montengro
29 Adnan Kalač akalac20@gmail.com student (nezaposlen)
30 Marko Draganić draganicmarko92@gmail.com student (nezaposlen)
31 Vladimir Perović vladimirperovic@live.com Bello Mondo d.o.o.
32 Milica Globarević milica.globarevic.eko@gmail.com Neregelia d.o.o.
33 Stefan Pajović pajostefanpajovic@gmail.com student (nezaposlen)
34 Adriana Marković markovic.adriana@yahoo.com student Univerziteta u Nici – Sophia Antipolis
(nezaposlena)
35 Nikola Martinović nikola.martinovic@ekomen.me Crnogorska komercijalna banka
36 Dušan Šćepanović dusan.scepanovic@ekomen.me Opština Danilovgrad