ekomen-logo

U uslovima sve složenijih vidova interne i eksterne komunikacije, sa sve većim brojem učesnika u komunikaciji, ostvarivanje i njegovanje jasnog vizuelnog identiteta je od velike važnosti.

Predstava o Ekomenu stiče se kroz sve kontakte koje Društvo ostvaruje u svom okruženju, stoga je neophodno da posjeduje jasan i direktan način prezentovanja i ostvarivanja svog identiteta.

Upotreba elemenata vizuelnog identiteta Sportskog društva “Ekomen” definisana je internim dokumentom – knjigom grafičkih standarda.

Logo Ekomena u vektorskom formatu možete preuzeti putem sljedećih linkova:

Logo EKOMEN.PDF
Logo EKOMEN.JPG

Boje su sastavni dio logoa, te kao takve jedan od osnovnih elemenata vizuelnog identiteta. Boje Ekomena su plava i zlatna.

Plava

CMYK kod – C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%
RGB kod – R: 0, G: 174, B: 236

Zlatna

CMYK kod – C: 0%, M: 20%, Y: 60%, K: 20%
RGB kod – R: 199, G: 172, B: 112

Tipografija je jedan od veoma bitnih elemenata koji određuju standard i vizuelni identitet u cjelini. Stoga je pismo koja se jedino može koristiti u izradi poslovne i ostale dokumentacije u okviru vizuelnog identiteta Ekomena – Font Calibri.

Logo Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore možete preuzeti OVDJE.

Logo Univerziteta Crne Gore možete preuzeti OVDJE.