Saša Popović

Sport je igra duha i u tome je sva njegova draž. Ekomen svojim akitivnostima i rezultatima duh naših studenata održava u vrhunskoj kondiciji.