Projekat “Preko granice” okupio 180 studenata

Sportsko društvo Ekomen uspješno je realizovalo projekat pod nazivom „PREKO GRANICE“ u okviru kojeg je 180 studenata Ekonomskog fakulteta i Studija menadžmenta besplatno (kao i u svim Ekomen aktivnostima) pohađalo 6 različitih obuka i mini kurseva sa ciljem sticanja praktičnih znanja i vještina iz oblasti korišćenja softvera za grafički dizajn, kreiranje veb sajtova, te jačanja praktične dimenzije znanja iz domena pisane i usmene komunikacije, personalnog marketinga i menadžmenta događaja.

Osnovni cilj projekta bio je da pohađanjem naprijed navedenih kurseva studenti dobiju nove ideje u vezi mogućnosti kombinacije sopstvenih znanja i vještina, i steknu naviku da konstantno rade na sebi uz fokus na stalno praćenje i kombinovanje novih znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija i komunikacija.

Obuka na temu „Personalni marketing“, otvorila je seriju kurseva, a predavač je bio Prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu, prof. dr Boban Melović. Interesantna tema, i zanimljivo predavanje držali su 40 studenata na okupu duže od 2 sata, a studenti su iz ove obuke izašli sa praktičnim – primjenjivim znanjima koja će sigurno uticati na njihov viši nivo samopouzdanja i sigurnosti prilikom predstavljanja sebe, bilo da je u pitanju prezentacija, odgovori na pitanja ili ponašanje u određenoj situaciji. Obuka je održana u sali 202, u četvrtak, 23. marta 2017. godine.

Da li je svaka pisana komunikacija pismena, da li su studenti „dobrodošli“ ili „dobro došli“, te niz drugih jezičkih nedoumica, studenti su mogli da riješe tokom veoma inspirativnog predavanja „Vještina pisane komunikacije“ koje je održala profesorica jezika i književnosti i vlasnica agencije Lektura, Jelena Marković. Nakon predavanja, gotovo svi studenti su zaključili da je „nepismenost“ prisutna u velikoj mjeri, te da ovom segmentu treba posvetiti više pažnje. Obuka je održana u sali 203, u petak, 24. marta 2017. godine.

Dvodnevna obuka bila je rezervisana za grafički dizajn, kao zanimanje koje je i te kako traženo na tržištu. Prvog dana, 30 polaznika je imalo priliku da savlada osnove korišćenja programa za vektorsku grafiku CorelDRAW, ali i da se upozna sa osnovnim elementima vizuelnog identiteta, dobrom i lošom praksom izrade logoa, kao i knjigom grafičkih standarda, kao krovnim dokumentom u domenu vizuelnih poslovnih komunikacija. Predavanje je održao mr Ivan Radević, predmetni saradnik na Ekonomskom fakultetu, koji se duže od dvije decenije bavi grafičkim dizajnom i pripremom za štampu, u okviru porodičnog biznisa. Drugog dana, osnove korišćenja programa Adobe Photoshop, polaznici su savladali uz Dragana Radevića, predavača na Fakultetu za državne i evropske studije i programera (Software developer) u kompaniji ECS Enterprise Solutions. Studenti su ovladali osnovnim vještinama obrade fotografija, kao i osnovnim modelima i pravilima kombinacije vektorske i rasterske grafike. Predavanja su održana u sali „Gorica“, 27. i 29. marta 2017. godine.

Predavanje na temu „Kreiranje sajta – od ideje do realizacije“, uz fokus na WordPress platformu i savremene internet alate pohađalo je 40 zainteresovanih studenata. Teme kao što su domen, hosting, dizajn teme, programiranje, kodiranje i dr., objašnjene su studentima na praktičan način, uz njihovo uključivanje i brojne vježbe. Predavanje je održao Dragan Radević, u sali „Gorica“, u petak, 31. marta 2017. godine.

Najduža obuka bila je posvećena Vještini govorne komunikacije. Kroz ovu obuku, 30 studenata je imalo priliku da pod mentorstvom mr Ivana Radevića, prvog magistra retorike u Crnoj Gori, usavrši vještine govora, pregovaranja i debatovanja. Predavanja su održana u profesorskoj sali, 3., 10. i 17. aprila 2017. godine.

Za sami kraj projekta, ostavljena je i obuka koja se ticala Menadžmenta događaja. Studenti su kroz pohađanje ove obuke stekli osnovna znanja o svim detaljima od značaja za kvalitetnu organizaciju događaja. Pored teorijskih znanja, učesnici obuke su kao pridruženi Ekomen članovi, stekli pravo da učestvuju u organizaciji Ekomen aktivnosti, te na taj način, u praktičnom smislu upoznaju sve ono o čemu su tokom obuke imali prilike da slušaju. Obuka je realizovana u profesorskoj sali, u petak, 5. maja 2017. godine.

Nakon 6 različitih obuka, a na bazi zadovoljstva učesnika, izraženo je i očekivanje da projekat „Preko granice“ postane tradicionalan, te da se sve navedene obuke sprovode jednom godišnje.