Slide – Karting 2018

EKOMEN... uvijek može bolje!

Slide – Futsal 2017
Slide – Sportisti 2017

NAJNOVIJE VIJESTINAJAVE AKTIVNOSTI I IZVJEŠTAJI SA DOGAĐAJA

EKOMEN TIMČLANOVI DRUŠTVA

PRISTUPNI FORMULARIPridruži se!

VIŠE OD SPORTA!

EKOMEN studentima pruža tri mogućnosti uključivanja:

  1. članstvo u Ekomenu (organizacioni aspekt uključivanja);
  2. rekreativne aktivnosti (učešće u aktivnostima za sve studente);
  3. sportisti Fakulteta (za studente koji se aktivno i/ili profesionalno bave sportom).

Detaljnije o prijavljivanju Plan aktivnosti

BLOGEKOMEN ZANIMLJIVOSTI

O Ekomenu su rekli…Profesori, saradnici i prijatelji Društva

Nikola Milović
Prof. dr Nikola Milović
Dekan Fakulteta
Ekonomski fakultet nijesu samo obaveze, učenje i polaganja ispita. Biti dio porodice na Ekonomskom fakultetu predstavlja privilegiju, ali i odgovornost. Kao dugogodišnji sportista, profesor, a odnedavno i Dekan, spoznao sam važnost situacija u kojima se postižu uspjesi, ali i padovi. Život kao takav je moguć uz one sa kojima možete podijeliti takve situacije. Ekomen kao sportska organizacija na Ekonomskom fakultetu pruža sve ono što je dio studiranja, a to su druženja, aktivnosti, konkurencija, borba i vječita okrenutost na životne pobjede.
Saša Popović
Prof. dr Saša Popović
Prodekan za međunarodnu saradnju
Sport je igra duha i u tome je sva njegova draž. Ekomen svojim akitivnostima i rezultatima duh naših studenata održava u vrhunskoj kondiciji.
Mijat Jocović
Prof. dr Mijat Jocović
Prodekan za naučno istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom
Sa posebnim zadovoljstvom ističem svoja pozitivna iskustva tokom dugogodišnje saradnje sa studentskom organizacijom Ekomen. Odgovoran i profesionalan odnos prema Fakultetu, uvažavanje profesora i saradnika, kvalitetna saradnja sa studentima i kontinuirani rad na promovisanju sporta čine ovu studentsku organizaciju prepoznatljivom na našem Fakultetu i Univerzitetu Crne Gore. Iskreno, svim članovima Ekomena želim da i u budućem periodu nastave da rade na isti način!
dr_ljubinko_djedovic
Prof. dr Ljubinko Dedović
Ekomen je veoma doprinio obogaćivanju vannastavnih sadržaja na Ekonomskom fakultetu. Njegovo postojanje je značajno za podizanje nivoa sportske kulture ne samo na našem fakultetu, već i na Univerzitetu Crne Gore. Druženje studenata kroz sportske aktivnosti i intenziviranje neformalne komunikacije između studenata, saradnika i profesora jačaju duh zajedništva. Mladi sportski entuzijasti, članovi Ekomena, na najbolji način afirmišu načelo “u zdravom tijelu zdrav duh”, praktikovanjem zdravih stilova života. Svojim uspjesima na sportskim borilištima i sportskim ponašanjem dostojno reprezentuju Ekonomski fakultet, dajući dragocjen doprinos pozitivnom imidžu najstarije crnogorske visokoškolske institucije. Siguran sam da je budućnost Ekomena izvjesna, te da će studenti sportisti i dalje biti uspješni, vođeni geslom “citius, altius, fortius".
Milivoje Radović
Prof. dr Milivoje Radović
Zajedno sa grupom studenata, krajem 2008. godine, pokrenuta je inicijativa o osnivanju SD Ekomen, u nadi i želji da afirmišemo sport kao sastavni dio akademske priče Ekonomskog fakulteta. Od tada do danas nizala su se takmičenja, osvojene medalje, izgubljena i dobijena finala i polufinala, dolazili su mlađi, odlazili stariji, a Ekomen je postojao i opravdavao svoju misiju. Sve ove godine jedni su se takmičili, drugi pomagali, treći su navijali, a o četvrtim ne bih. Danas poslije svih ovih godina osjećam se ponosnim i zadovoljnim što sam bar na neki način doprinio radu Ekomena i što sam dio ove najbolje sportske družine na univerzitetima Crne Gore.
Anđelko Lojpur
Prof. dr Anđelko Lojpur
Poštovane kolege, Kada smo se prvi put sreli u učionici kazao sam vam šta se od vas očekuje na Fakultetu; a to je da naučite da učite, da završite Fakultet i da naučite život! Ne znam koliko sam svemu tome i sam doprinio, vjerovatno ne mnogo. Ali, jako je važno da istaknem da ono što nijesmo mogli da odradimo u učionici, to smo jako uspješno odrađivali na sportskim terenima. Bez persiranja, bez straha, bez treme, kroz takmičenje - mi smo učili baveći se sportom, učili smo se životu. Svojim aktivnostima u Ekomenu vi imate jedno životno iskustvo više, čitav jedan fakultet! I ja sam učio od vas. Vama koji privremeno odlazite sa Fakulteta, mnogo sreće u životu, a vama koji tek ulazite u Ekomen, nastavite da slijedite već utabani put!
Milan Lakićević
Prof. dr Milan Lakićević
Sportsko društvo Ekomen dio je istorije i tradicije Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Rezultati koje postižete jednako su važni i značajni kao i oni koje postižete na nastavnom i obrazovnom polju. Sportski i takmičarski duh, osjećaj za fer plej i pravednost pomoći će našim studentima da budu uspješni u biznisu i odgovorni prema ukupnoj društvenoj zajednici. Zato smatram da Ekomen osim sportske ima i važnu obrazovnu i socijalnu ulogu.
Jovan Đurašković
Dr Jovan Đurašković
Uvijek je izuzetno zadovoljstvo učestvovati u aktivnostima Ekomena, koji je izgradio renome najuspješnijeg sportskog društva na UCG. Uspjeh svakog studenta ne mjeri se isključivo rezultatima koje postiže u akademskoj zajednici, već i kroz širok spektar vannastavnih aktivnosti. U tom dijelu, posebno mjesto zauzimaju sportski sadržaji Ekomena kojim se promoviše pravi sistem vrijednosti. Uloga Ekomena je, ne samo da obogati studentski život na Ekonomskom fakultetu, već da da doprinos u oblikovanju karaktera budućih ekonomista i menadžera. Za svakog od nas, ko je pratio dinamičan razvoj Ekomena od njegovog osnivanja, zadovoljstvo je uživati u novim uspjesima koji se očekuju u budućnosti.
Selma Demirović
Mr Selma Demirović
Društvo aktivnih, pozitivnih i kreativnih mladih ljudi! Putem raznovrsnih sportskih događaja i manifestacija pospješuju avanturistički i takmičarski duh kod studenata i grade pravi tim sportista i ljubitelja sporta na Ekonomskom fakultetu. Redovni u svojim aktivnostima, uvijek iznenade novim idejama i savršenom organizacijom!
Milena Lipovina Božović
Dr Milena Lipovina-Božović
Ekomen je sinonim za veoma ozbiljno organizovanu grupu ambicioznih i kvalitetnih studenata sa jasnim aktivnostima kojima afirmiše vannastavna druženja među studentima i profesorima. Kroz nekoliko aktivnosti u kojima sam imala priliku da učestvujem, Ekomen je potvrdio da se radi o veoma posvećenoj i efikasnoj organizaciji koja na izvanredan način doprinosi obogaćivanju vannastavnih sadržaja na Ekonomskom fakultetu.
{"slides_column":"2","slides_scroll":1,"dots":"true","loop":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":"3000","center_mode":"false","effect":"false","rtl":"false"}