Milena Lipovina Božović

Ekomen je sinonim za veoma ozbiljno organizovanu grupu ambicioznih i kvalitetnih studenata sa jasnim aktivnostima kojima afirmiše vannastavna druženja među studentima i profesorima. Kroz nekoliko aktivnosti u kojima sam imala priliku da učestvujem, Ekomen je potvrdio da se radi o veoma posvećenoj i efikasnoj organizaciji koja na izvanredan način doprinosi obogaćivanju vannastavnih sadržaja na Ekonomskom fakultetu.