Anđelko Lojpur

Poštovane kolege, Kada smo se prvi put sreli u učionici kazao sam vam šta se od vas očekuje na Fakultetu; a to je da naučite da učite, da završite Fakultet i da naučite život! Ne znam koliko sam svemu tome i sam doprinio, vjerovatno ne mnogo. Ali, jako je važno da istaknem da ono što nijesmo mogli da odradimo u učionici, to smo jako uspješno odrađivali na sportskim terenima. Bez persiranja, bez straha, bez treme, kroz takmičenje – mi smo učili baveći se sportom, učili smo se životu. Svojim aktivnostima u Ekomenu vi imate jedno životno iskustvo više, čitav jedan fakultet! I ja sam učio od vas. Vama koji privremeno odlazite sa Fakulteta, mnogo sreće u životu, a vama koji tek ulazite u Ekomen, nastavite da slijedite već utabani put!