Nikola Milović

Ekonomski fakultet nijesu samo obaveze, učenje i polaganja ispita. Biti dio porodice na Ekonomskom fakultetu predstavlja privilegiju, ali i odgovornost. Kao dugogodišnji sportista, profesor, a odnedavno i Dekan, spoznao sam važnost situacija u kojima se postižu uspjesi, ali i padovi. Život kao takav je moguć uz one sa kojima možete podijeliti takve situacije. Ekomen kao sportska organizacija na Ekonomskom fakultetu pruža sve ono što je dio studiranja, a to su druženja, aktivnosti, konkurencija, borba i vječita okrenutost na životne pobjede.