Za obuku u vezi sa vještinama govorne komunikacije sva mjesta su popunjena.

Hvala na interesovanju.

Za eventualna pitanja možete se obratiti na info@ekomen.me.