Za obuku u vezi sa kreiranjem veb sajta sva mjesta su popunjena.

Hvala na interesovanju.

Za eventualna pitanja možete se obratiti na info@ekomen.me.