Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa portalom reprezentacija.me

Potpisan Memorandum o saradnji sa portalom ,,Reprezentacija.me”

Sportsko-rekreativno društvo studenata ekonomije i menadžmenta je danas potpisalo Memorandum o saradnji sa portalom ,,Reprezentacija.me”. Memorandum su potpisali predsjednica Ekomena, Aleksandra Jovanović, i izvršni direktor portala ,,Reprezentacija.me”, Ognjen Vujadinović.

Predmet Memoranduma o saradnji je međusobna saradnja u dijelu organizovanja zajedničkih aktivnosti, sportskih tribina, okruglih stolova, panel diskusija, a sve u cilju edukacije, promocije sporta i sportskog novinarstva, kao i zdravih stilova života među mladima i najširom javnošću.

Saradnja između ovog poznatog crnogorskog sportskog portala i Ekomena postoji već i od ranije, ali je ovim Memorandumom o saradnji i zvanično formalizovana. Obje strane očekuju da će u budućnosti biti organizovane brojne aktivnosti na obostranu korist.